President

Arun Kumar Thakur

Vice President

Ranjit Sah

Secretary 

Tulsi Sah

Treasurer

Sanat Gupta

Joint Treasurer

Ram Prabal Chaudhary

Excom Members

1. Roshan Gupta

2. Abhishek Jha

3. Sangita Sah

4. Bibha Singh Mishra

5. Ashok Yadav

6. Anju Sah

7. Parmanand Sah

8. MD Jumaddin Hawari

9. Sandip Rauniyar

Advisors

  1. Shamim Anwar
  2. Subansh Pd Sah
  3. Angad Pd Mishra